Novi horizonti – E impuls

Opeativni Program Konkurentnosti I Kohezije
Europska Unija Zajedno Do Fondova EU
Europski Strukturni I Investicijski Fondovi
Color ProofControl
Realizacijom projekta društvo D.Š. Savjetovanje proširuje svoju ponudu prema tržištu novom uslugom color proofinga, ojačava ostale usluge razvojem i internom upotrebom navedene usluge te dostiže sljedeću razvojnu stepenicu društva, poglavito u razini tehnološke opremljenosti i znanja, povećanja kapaciteta i kontinuiranog napretka u stvaranju novih usluga prilagođenih tržištu. Projektom se postiže jačanje pozicije na regionalnom i iskorak na europskom tržištu, povećanje kapaciteta i nova zapošljavanja, ostvarujući pri tom specifičan cilj ovog poziva i OPKK 3d1. Continue reading “Novi horizonti – E impuls”