Novi horizonti – E impuls

Opeativni Program Konkurentnosti I Kohezije
Europska Unija Zajedno Do Fondova EU
Europski Strukturni I Investicijski Fondovi
Color ProofControl

Realizacijom projekta društvo D.Š. Savjetovanje proširuje svoju ponudu prema tržištu novom uslugom color proofinga, ojačava ostale usluge razvojem i internom upotrebom navedene usluge te dostiže sljedeću razvojnu stepenicu društva, poglavito u razini tehnološke opremljenosti i znanja, povećanja kapaciteta i kontinuiranog napretka u stvaranju novih usluga prilagođenih tržištu. Projektom se postiže jačanje pozicije na regionalnom i iskorak na europskom tržištu, povećanje kapaciteta i nova zapošljavanja, ostvarujući pri tom specifičan cilj ovog poziva i OPKK 3d1.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 • Broj ugovora: KK.03.2.1.06.1853
 • Nositelj projekta: D.Š. Savjetovanje d.o.o.
 • Trajanje provedbe projekta: od 1.11.2016.
  do 1.4.2018. godine
 • Ukupni prihvatljivi troškovi: 387.171,09 HRK
 • Bespovratna sredstva EU: 299.863,99 HRK
 • Vlastita sredstva: 87.307,10 HRK
 • Kontakt osoba: Darko Šupuk, direktor
  +385 91 3808 012 / darko@yachtscroatia.hr

Kratki opis

Društvo D.Š. Savjetovanje je osnovano 2008. godine u Splitu te se bavi izdavanjem časopisa Yachts Croatia, jedinog časopisa o yachtingu i lifestyleu u regiji koji nudi široki spektar informacija iz svijeta jahtinga, financija, luksuznih nekretnina, dizajna, privatne avijacije, o jadranskim nautičkim odredištima, te modi. Također, društvo se bavi uslugama grafičkog dizajna za veliki broj klijenata.

Prikazanim projektom planiramo pokrenuti novu komplementarnu granu poslovanja – uslugu color proofinga, koja nudi kontrolu otiska prije puštanja grafičkih materijala u tisak, te dodatno ojačati postojeće poslovanje implementacijom iste usluge u trenutne razvojne procese. Predmet ulaganja društva je poslovna jedinica u Splitu koja je trenutno neadekvatno opremljena za dizajn i komercijalno poslovanje kojemu se teži. Društvo u 2015. godini zapošljava 5 osoba i ostvaruje prihode 2.220.971,00 HRK. Društvo je prepoznalo potražnju na stranim, zahtjevnim tržištima yachting svijeta kao i nedostatak usluge color proofinga na lokalnom tržištu. Osim navedenog izdavačkog posla društvo se bavi i dizajnom prepoznatljivih lokalnih brandova kao što su Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Grada Splita, PBZ Leasing, Nautika centar Nava, Croatia Yachting kao i drugih tvrtki u Hrvatskoj i regiji s kojima surađujemo dugi niz godina kroz pružanje usluga i implementaciju rješenja.

Ciljana tržišta ovise o vrsti usluge koju nudimo. Za dizajn, ciljano tržište je globalna razina poslovnih i privatnih subjekata sa povećanim fokusom na regiju gdje je i naš marketing izraženiji. Za segment izdavaštva ciljano tržište ostaje šira regija, ali uspješnom provedbom projektnih aktivnosti i nabavkom projektom definirane opreme i ljudstva, ciljano tržište postaju Češka, Slovačka te zemlje njemačkog govornog područja gdje je planirano izdavati časopis na lokalnom jeziku čineći ga atraktivnijim potencijalnim korisnicima. Prepoznali smo potrebu specifično na ovim područjima obzirom da te zemlje u smislu jahtinga teže jadranskom području, i to sa izrazito dominantnim udjelom od 95%, za razliku od primjerice Poljske gdje je ciljano područje za yachting Baltik. Interes ciljanih zemalja (tržišta) za Jadran je i širi od jahtinga, što širenju na ta područja daje dodatnu sigurnost s obzirom na teme časopisa. Konačno, ciljano tržište za segment color proofing usluge koja se planira uvesti realizacijom ovog projekta je lokalna razina obzirom da slične usluge nema na području Jadranske Hrvatske.

CIjevi projekta

Jačanje konkurentnosti društva kroz nabavku ključne opreme – hardvera i softvera koji služe za nove pravce razvoja te nove tipove i vrste usluga u službu jačanja konkurentnosti i dodane vrijednosti društva, a konačni rezultati uključuju porast prihoda od prodaje veći od 40% do referentne godinea, 2 nova zaposlenika, te zadržavanje 5 postojećih, što će se postići provedbom 4 ključne projektne aktivnosti.

Realizacijom projekta

Društvo D.Š. Savjetovanje proširuje svoju ponudu prema tržištu novom uslugom color proofinga, ojačava ostale usluge razvojem i internom upotrebom navedene usluge te dostiže sljedeću razvojnu stepenicu društva, poglavito u razini tehnološke opremljenosti i znanja, povećanja kapaciteta i kontinuiranog napretka u stvaranju novih usluga prilagođenih tržištu. Projektom se postiže jačanje pozicije na regionalnom i iskorak na europskom tržištu, povećanje kapaciteta i nova zapošljavanja, ostvarujući pri tom specifičan cilj ovog poziva i OPKK 3d1.